Close

SHYAM SUNDAR MISHRA, WBCS(Exe.)

Domkal

Email : bdo-domkal[at]murshidabad[dot]gov[dot]in
Designation : BDO
Phone : 9434770034