Close

Subdivision and Blocks

Details of Subdivision
SUB DIVISION Name of SDO Subdivision Mobile email
JANGIPUR Ms. Shinjan Sekhar, IAS JANGIPUR 9434770011 sdojangipur[at]gmail[dot]com
SADAR Shri Prabhat Chatterjee, WBCS(Exe.) SADAR 9434770006 sdoberhampore[at]gmail[dot]com
KANDI Shri Ravi Agarwal, IAS KANDI 9434770008 sdo[dot]kandi[at]gmail[dot]com
LALBAGH Shri Sudeep Ghosh, WBCS(Exe.) LALBAGH 9434770010 sdo[dot]lalbagh[at]gmail[dot]com
DOMKAL Shri Rajib Mondal, WBCS(Exe.) DOMKAL 9434770009 sdo-domkal[at]murshidabad[dot]gov[dot]in

 

Details of Block
Subdivision Block Name of BDO Address Mobile Email
JANGIPUR FARAKKA Shri Sanjay Biswas, WBCS(Exe.) FARAKKA 9434770026 bdo[dot]farakka[at]gmail[dot]com
JANGIPUR RAGHUNATHGANJ I MD. Abu Tayeb, WBCS(Exe.) RAGHUNATHGANJ I 9434770049 rng1[dot]bdo[at]gmail[dot]com
JANGIPUR RAGHUNATHGANJ II BISWAJIT MAJUMDAR, WBCS(Exe.) RAGHUNATHGANJ II 9434770050 bdorng2[at]gmail[dot]com
JANGIPUR SAGARDIGHI SUBHAJIT KUNDU, WBCS(Exe.) SAGARDIGHI 9434770027 bdosdighimsd[at]gmail[dot]com
JANGIPUR SAMSHERGANJ SHRI KRISHNA CHANDRA MUNDA,WBCS(Exe.) SAMSHERGANJ 9434770017 bdosganj[dot]msd[at]gmail[dot]com
JANGIPUR SUTI I H.M. RIAJUL HAQUE, WBCS(Exe.) SUTI I 9434770051 bdosuti1[at]gmail[dot]com
JANGIPUR SUTI-II Shri Samiran Krishna Mondal, WBCS (Exe.) SUTI-II 9434770052 bdosuti2msd[at]gmail[dot]com
SADAR BELDANGA I BIRUPAKSHYA MITRA, WBCS(Exe.) BELDANGA I 9434770029 bdobeldanga1[at]gmail[dot]com
SADAR BELDANGA II ANGSUMAN DATTA, WBCS (Exe.) BELDANGA II 9434770030 bdobeldanga2[at]gmail[dot]com
SADAR BAHARAMPUR ABHINANDAN GHOSH, WBCS (Exe.) BAHARAMPUR 9434770028 bdoberhampore2015[at]gmail[dot]com
SADAR HARIHARPARA SHRI RAJA BHOWMICK,WBCS(Exe.) HARIHARPARA 9434770031 hariharpara@[at]mail[dot]com
SADAR NOWDA SHRI SATYAJIT HALDER,WBCS(Exe.) NOWDA 9434770032 bdonowda@gmail[dot]com
KANDI BHARATPUR I ABIDA SULTANA,WBCS(Exe.) BHARATPUR I 9434770047 bdobharatpur1[at]rediffmail[dot]com
KANDI BHARATPUR II SHRI ASISH MONDAL, WBCS(Exe.) BHARATPUR II 9434770048 bharatpur2election[at]gmail[dot]com
KANDI BURWAN SAGAR GHOSH, WBCS(Exe.) BURWAN 9434770046 bdoburwan2011[at]gmail[dot]com
KANDI KANDI NILANJAN MONDAL, WBCS (Exe.) KANDI 9434770043 bdokandimsd[at]gmail[dot]com
KANDI KHARGRAM SHRI BAPI DHAR, WBCS(Exe.) KHARGRAM 9434770045 bdo[dot]khargram[at]gmail[dot]com
LALBAGH BHAGAWANGOLA I PULAK KANTI MAZUMDER, WBCS(Exe.) BHAGAWANGOLA I 9434770039 bgolabdo[at]gmail[dot]com
LALBAGH BHAGAWANGOLA II MD. WARSHID KHAN, WBCS(Exe.) BHAGAWANGOLA II 9434770040 bdo[dot]bgolatwo[at]gmail[dot]com
LALBAGH LALGOLA SHRI SUBRATA GHOSH, WBCS(Exe.) LALGOLA 9434770041 bdolalgola[at]gmail[dot]com
LALBAGH MURSHIDABAD JIAGANJ ANJAN CHOWDHURY, WBCS (Exe.) MURSHIDABAD JIAGANJ 9434770038 bdomj[at]gmail[dot]com
LALBAGH NABAGRAM SHRI PANKAJ DAS, WBCS(Exe.) NABAGRAM 9434770042 bdongram[at]gmail[dot]com
DOMKAL DOMKAL PARTHA MONDAL, WBCS(Exe.) DOMKAL 9434770034 bdo-domkal[at]murshidabad[dot]gov[dot]in
DOMKAL JALANGI SHRI SOVON DAS, WBCS(Exe.) JALANGI 9434770037 bdo-jalangi[at]murshidabad[dot]gov[dot]in
DOMKAL RANINAGAR I MD. IQUEBAL, WBCS(Exe.) RANINAGAR I 9434770035 bdo-raninagar1[at]murshidabad[dot]gov[dot]in
DOMKAL RANINAGAR II PARTHA CHAKRABORTY, WBCS (Exe.) RANINAGAR II 9434770036 bdo-raninagar2[at]murshidabad[dot]gov[dot]in